شنبه 30 تير 1397 8 ذی‌القعده 1439 Saturday 21 July 2018
چوقا پوشاک سنتی مردان بختیاری

چوقا پوشاک سنتی قوم بختیاری: مراحل تولید مواد اولیه, مراحل بافت, گستردگی و حوزه های فرهنگی چوقا, ارزش های نمادین و جلوه رنگ و خطوط چوقا, نقش چوقا در هویت بختیاری و جلوه آن در آیین و رسوم قوم بختیاری و همچنین در ادبیات شفاهی.