پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018

بررسی قراردادهای خارجی میان دولت ها و ملت ها به ویژه اگر در آستانه بروز تحولی عظیم در سرنوشت آن ها باشد, می تواند بسیاری از حقایق پنهان تاریخی را روشن سازد. مقاله حاضر با مورد توجه قراردادن اهداف فوق, به جمعآوری متون صلح نامه ها پرداخته و مناطق و شهرهایی را بررسی می کند که از میان چهار ناحیه بزرگ ایران آن زمان یعنی کور عراق, کور فارس و اهواز, کور جبل و کور خراسان, با انعقاد صلح نامه گشوده شده است.

از جمله مناطقی که از کانون های دیرپای خوارج شد, مناطق جنوب شرقی ایران (سیستان بزرگ) بود. در مقاله حاضر ضمن توصیف کلیاتی درباره خوارج به بررسی فراگرد نفوذ و استقرار خوارج در ایران پرداخته و برخی نتایج ناشی از آن را یاد آور می شویم.

چگونه سرمایه‌دار ایرانی به دولتهای خارجی وابسته شد؟

پس از مرگ تاجران، دولت به ضبط اموال آنان اقدام می‌‌کرد و به نوعی یک بی‌‌اعتمادی و فقدان امنیت را برای حفظ سرمایه تداعی می‌‌نمود. پس برای یک تاجر،‌ گرفتن تابعیت از دول خارجی،‌ بهترین راه‌‌حل ممکن می‌‌بود. این به‌هم‌پاشیدگی اقتدار و نفوذ دولت، زیانهای غیرقابل جبرانی را به همراه آورد که یکی از آنان ایجاد سرمایه‌‌داری وابسته بود.

سيستان نام خود را از سكاها، مردمی از گروه هندواروپايی گرفته است. اين گروه به گواهي سالنامه هاي چيني، نخستين منابعی كه از آنان ياد مي كنند، در ناحيه اي از كاشغر و آبگير رود تاريم تا غرب باكتريا، سكونت داشتند.

از نظر پوشش، در فرهنگ پوششی ایل نشینان ایران نه فقط زنان به حفظ حجاب و لباس‌های بلند ملزم بودند بلکه مردان نیز البسه‌ی گشاد به تن می‌کردند حتی بی‌کلاهی را عیب می‌شمردند.

تاریخ پزشکی در اسلام و ایران

گفتگو تشکیل ده ها گردهمایی بین المللی و منطقه‏ ای‏ طی دههء اخیر،هنوز پاسخ روشنی به این‏ پرسش که طب از کجا آغاز شده است و ارتباط و نسبت طب سنتی با دانش جدید پزشکی چیست، ارائه نکرده است.با این حال کنگرهء تاریخ پزشکی‏ در ایران و اسلام نمایشی بود از بیداری فرهنگی‏ ملتی،که می‏ کوشد تصویری از گذشتهء علوم را در گسترهء فرهنگ و تمدن خود بنمایاند؛و این‏ کوشش سزاوار ارجگزاری است.

تاریخ قوم باستانی آلان, آلان ها یا آس ها

نام قوم باستانی آلان, آلان ها یا آس ها یکی از اقوام ایرانی بودند که در شمال غربی ایران و از جنوب تا شمال قفقاز و محدوده دریای خزر سکونت داشتند. و از آنها به عنوان مردمانی با مهارت های جنگاوری و اینکه در پرورش اسب تخصص داشته و سوارکارانی ماهر بوده اند, یاد و توصیف شده اند.

جغرافیای تاریخی مازندران

این سرزمین در دوران ها مختلف به نام هایی متعددی مشهور بوده که به مثال,در دوره های بعد از سکونت اقوامی چون تپورها (تپورستان),و با امدن (اعراب,طبرستان),و بعدها مازندران و گاهی نیز به رویان شهرت داشته است.