پنجشنبه 28 تير 1397 6 ذی‌القعده 1439 Thursday 19 July 2018
تاریخ قوم باستانی آلان, آلان ها یا آس ها

نام قوم باستانی آلان, آلان ها یا آس ها یکی از اقوام ایرانی بودند که در شمال غربی ایران و از جنوب تا شمال قفقاز و محدوده دریای خزر سکونت داشتند. و از آنها به عنوان مردمانی با مهارت های جنگاوری و اینکه در پرورش اسب تخصص داشته و سوارکارانی ماهر بوده اند, یاد و توصیف شده اند.

جغرافیای تاریخی مازندران

این سرزمین در دوران ها مختلف به نام هایی متعددی مشهور بوده که به مثال,در دوره های بعد از سکونت اقوامی چون تپورها (تپورستان),و با امدن (اعراب,طبرستان),و بعدها مازندران و گاهی نیز به رویان شهرت داشته است.