پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
10 نکته فنگ شویی در برابر انرژی منفی

این امر باعث تحمیل یک باور خاص در تصمیم برای چیدمان و دکوراسیون داخلی منزل شما نمی شود. اما در حقیقت می تواند الگو, ایده و سبک نظم در هماهنگی با محیط را برای ما فراهم سازد.