پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
11 نکته که نشان می دهد مردتان عاشق شماست

اگر مرد شما این 11 نشانه را دارد, او عاشق شماست, محبت و عشقی که نسبت به شما دارد را حفظ کنید و از دستش ندهید.

چگونه اعتماد از دست رفته‌ همسرمان را برگردانیم

اعتماد زیربنای اصلی یک رابطه است و بدون آن تمامی ساختارهای یک رابطه به راحتی از هم جدا می شوند حتی اگر در یک رابطه تمام دارایی و احساس خود را سرمایه گذاری نماییم ولی اعتماد درون آن جای نداشته باشد به طور حتم آن رابطه به جایی نخواهد رسید. مشکلات زوجین زمانی شروع می شود که اعتماد یکدیگر را از دست می دهند.

در دعوای زناشویی چگونه پیروز شویم

دعواهای زناشویی همیشه به معنی ازدواج ناموفق نیست. گاهی سکوت و انکار مشکلات زندگی مشترک بیشترین ضربه را به روابط زناشویی می زند. باید حرف بزنید البته این کار نیاز به مهارتی دارد که باید یاد بگیرید.

رازهای خوشبختی زوج های موفق

مشکلات کوچک را رها کنید و اجازه دهید که آنها راه خودشان را بروند. آنچه باید ذهن شما را درگیر کند، مسائل بزرگ است. به خودتان مدام یادآوری کنید که رابطه شما ارزشی فراتر از اتفاقات کوچک را دارد.