پنجشنبه 28 تير 1397 6 ذی‌القعده 1439 Thursday 19 July 2018
بازیهایی برای تقویت خلاقیت کودکان

آب بازی باعث تسکین عصبانیت‌های کودک شده و کودک از طریق آن از ناراحتی‌ها، فشارها و تنش‌ها دور می‌شود و احساس آرامش می‌کند.