پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
بازیهایی برای تقویت خلاقیت کودکان

آب بازی باعث تسکین عصبانیت‌های کودک شده و کودک از طریق آن از ناراحتی‌ها، فشارها و تنش‌ها دور می‌شود و احساس آرامش می‌کند.