جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
ظروف و کاسه ها, اشیاء تاریخی و باستانی تپه حسنلو

ظروف و کاسه هایی از جنس سفالینه, سرامیکی و از جمله ی اشیاء تاریخی و باستانی تمدن تپه حسنلو.

ظروف و کاسه ها, اشیاء تاریخی و باستانی تپه حسنلو

ظروف و کاسه هایی از جنس سفالی, سرامیکی و از جمله ی اشیاء تاریخی و باستانی تمدن تپه حسنلو.

ظروف و کاسه ها, اشیاء تاریخی و باستانی تپه حسنلو

ظروف و کاسه هایی از جنس سفالی, سرامیکی و از جمله ی اشیاء تاریخی و باستانی تمدن تپه حسنلو.

مجسمه نیمی از سر یک انسان, تپه حسنلو

مجسمه نیمی از سر یک انسان, بدست آمده از تپه حسنلو و متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پیش از میلاد می باشد.

اشیاء تاریخی عیلام باستان

این شی که یک کلاه جنگ است به دوره عیلام میانه به سال حدود 1500-1100 قبل از میلاد تعلق دارد که در جنوب غربی ایران کشف شده است. جنس این شی از برنز و تزئینات ان از نقره و روکش طلا می باشد.

اشیاء تاریخی عیلام باستان

این شی متعلق به دوره عیلامی اولیه به سال 3100-2900 قبل از میلاد است که در جنوب غربی ایران کشف شده است.