جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
ظروف و کاسه هایی از جنس سفالی, سرامیکی و از جمله ی اشیاء تاریخی و باستانی تمدن تپه حسنلو.

هلسیان: ظرف ها و کاسه هایی از جنس سفال سرامیکی به شکل ها, کاربری ها و اندازه های متفاوت متعلق به قرون مختلف در زمان موجودیت این تمدن با شکوه که ما امروزه بنام تپه حسنلو می شناسیم.

 

کاسه سفالی متعلق به تمدن تپه حسنلو و دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: طول 2.91 اینچ برابر با 7.39 سانتیمتر

شماره دسترسی: 60.20.19


کاسه سفالی متعلق به تپه حسنلو, دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: 2.5 در 3.7 اینچ برابر با 6.3 در 9.4 سانتیمتر

به شماره دسترسی: 60.20.26


کاسه سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: طول 3.27 اینچ برابر با 8.31 سانتیمتر

شماره دسترسی: 60.20.4


کاسه سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: به طول 2.89 اینچ برابر با 7.29 سانتیمتر

شماره دسترسی: 60.20.40


کاسه سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: به طول 2/4 اینچ برابر با 6.1 سانتیمتر

شماره دسترسی: 63.109.22

 


این اشیاء تاریخی و باستانی مکشوفه از تپه حسنلو در موزه متروپولیتن نگهداری می شوند.

نوشتن نظر