جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
ظروف و کاسه هایی از جنس سفالینه, سرامیکی و از جمله ی اشیاء تاریخی و باستانی تمدن تپه حسنلو.

هلسیان: ظرف ها و کاسه هایی از جنس سفال سرامیکی به شکل ها, کاربری ها و اندازه های متفاوت متعلق به قرون مختلف در زمان موجودیت این تمدن با شکوه که ما امروزه بنام تپه حسنلو می شناسیم.


کاسه, ظرف سفالی متعلق به تمدن تپه حسنلو و دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: طول 4.49 اینچ برابر با 11.4 سانتیمتر

شماره دسترسی: 63.109.10


یک ظرف از جنس سنگ, متعلق به تپه حسنلو, دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

این ظرف شباهت بسیاری با یک فسیل مرجانی دارد و بنظر می رسد که از یک سنگ دریایی برای ساخت این ظرف استفاده شده است.

ابعاد: به طول 2.13 اینچ برابر با 5.41 سانتیمتر
به شماره دسترسی: 60.20.55


یک ظرف از جنس برنز متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: به طول 0.94 اینچ برابر با 2.39 سانتیمتر
شماره دسترسی: 60.20.30


یک کاسه از جنس مس و برنز متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: به طول 2.44 اینچ برابر با 6.2 سانتیمتر

شماره دسترسی: 61.100.38


یک کاسه سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: 7.17 در 9.33 اینچ برابر با 18.21 در 23/7 سانتیمتر

شماره دسترسی: 61.100.87


یک کاسه سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: 5.79 در 8.78 اینچ برابر با 14.71 در 22.3 سانتیمتر

شماره دسترسی: 61.100.86


کاسه, ظرف سفالی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: طول 3.46 اینچ برابر با 8.79 سانتیمتر

شماره دسترسی: 1976.223.11


کاسه, ظرف سه پایه سنگی متعلق به دوره دوم عصر آهن و قرن نهم پ.م

ابعاد: طول 4.72 اینچ برابر با 11.99 سانتیمتر

شماره دسترسی: 1976.233.18


این اشیاء تاریخی و باستانی مکشوفه از تپه حسنلو در موزه متروپولیتن نگهداری می شوند.

نوشتن نظر