سه شنبه 26 تير 1397 4 ذی‌القعده 1439 Tuesday 17 July 2018
6 نسخه خوشنویسی هنری و تاریخی دوره اسلامی

نمونه های بسیار زیبا, هنری و تاریخی از نسخه های خوشنویسی به خط و نقوش فارسی.

5 کاشی هنری و تاریخی دوره قاجار

نمونه های کاشی های هنری و تاریخی از این دوره که از نظر رنگ, نقش, نوع الگو و تکنیک های ساخت هنری و تلفیقی, بسیار زیبا هستند.

ساز تاریخی تنبور

این ساز تاریخی که تنبور نام دارد متعلق به اواخر قرن نوزدهم در ایران است.