جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
این ساز تاریخی که تنبور نام دارد متعلق به اواخر قرن نوزدهم در ایران است.

هلسیان: تنبور یک ساز عرفانی و مقامی می باشد که از جمله کهن ترین سازهای ایرانی نیز به شمار می رود و قدمت آن به پ.م می رسد.

شماره دسترسی: 89.4.2484


این ساز تاریخی(تنبور) در موزه متروپولیتن نگاهداری می گردد.

نوشتن نظر