پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
چگونه با استارتاپ های تازه کار پول پارو کنیم

خیلی ها فکر می کنند استارتاپ راه انداختن ساده است؛ یک ایده ناب، یک تیم، جذب سرمایه تمام! ولی داستان سخت تر از این حرف هاست! کارآفرینی فرآیندی جذاب، اما بسیار پر فراز و نشیب است.