جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
اولین بخاری گرم کننده قابل نصب در پوشاک

این گرمکن یا بخاری اولین وسیله پوششی گرم کننده در سراسر جهان است که با باتری کار می کند و به طور خاصی طراحی گردیده است تا به شکل یکپارچه در داخل لباس های زمستانی قرار گیرد و به راحتی می توان آن را از یک کت به کت دیگر منتقل کرد.